Hello everybody! :)

Hello everybody! :)

Welcome to my blog, created for students, parents, teachers and everyone interested in English!


czwartek, 29 marca 2012

X GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELKSIEGO

29 marca 2012r.
w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej  w Zaczarniu odbył się

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego

dla szkół podstawowych
z terenu Gminy Lisia Góra.

Celem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego jest promowanie nauki języków obcych, pobudzanie zainteresowań uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwojem i doskonaleniem umiejętności językowych.


Konkurs składał się z dwóch części:

  • Pisemnej (uczniowie rozwiązywali test sprawdzający znajomość słownictwa, struktur gramatycznych, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz słuchania).
  • Ustnej (oceniano umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim według podanych tematów, dodatkowo każdy uczeń otrzymał trzy pytania sprawdzające komunikację).


Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach – szkolnym i gminnym.

Zwycięzcami etapu szkolnego

ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zaczarniu byli:

Justyna Starzyk z kl. VI oraz Gabriela Marszałek z  klasy V.Do etapu gminnego przystąpiło 18 uczniów z 8 szkół. 


Laureatami X Gminnego Konkursu Języka Angielskiego zostali:

Lokata
Szkoła
Uczestnik
1.
SP Lisia Góra
Kacper Mrzygłód
2.
SP Breń
Aleksandra Żołądź
3.
SP Łukowa
Gabriela Wenc
4.
SP Łukowa
Gabriela Jasnosz
5.
SP Zaczarnie
Gabriela Marszałek

Na wyróżnienie zasłużyli również:6.
SP Zaczarnie
Justyna Starzyk
6.
SP Lisia Góra
Renata Radoń
7.
SP Lisia Góra
Weronika Wałaszek
7.
SP Lisia Góra
Karolina Lenik
8.
SP Nowe Żukowice
Patrycja Klonowicz


Wszystkim laureatom oraz uczestnikom
SERDECZNIE  G R A T U L U J E M Y! :)


Opis konkursu oraz ZDJĘCIA na stronie LISIEJ GÓRY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Thank you :)