Hello everybody! :)

Hello everybody! :)

Welcome to my blog, created for students, parents, teachers and everyone interested in English!


wtorek, 17 października 2017

"Be" song - something for beginners :) Piosenka z odmianą czasownika "be"

I've got something for the beginners to help you remember the verb 
"BE" (is, are, am) 
and how to use it with different subjects.


You know that:

I am happy. - Jestem szczęśliwy.
You are nice. - Ty jesteś miły.
He is crazy. - on jest szalony.   
                          (ale też: My dad is crazy. Your friend is nice.)
She is fantastic. - Ona jest fantastyczna.
                          (ale też: His sister is beautiful. Zuzia is strong.)
It is funny. - Ono jest zabawne.
                          (ale też: My dog is loud. This parrot is blue.)We are friends. - My jesteśmy przyjaciółmi.   (ale też: Mark and I are siblings.)
You are teachers. - Wy jesteście nauczycielami. 
They are sisters. - One są siostrami.   (Tom and Jerry are hilarious.)
They are brothers. - Oni są braćmi.

And now the song :)Przypominam również post z ćwiczeniami online z czasownikiem "BE" :) A dla moich uczniów zadanko dodatkowe: przetłumacz w komentarzu zdania z nawiasów :) 
Kto pierwszy ten lepszy :D
(let the devil take the hindmost)

środa, 5 kwietnia 2017

VIDEO: Prankster Grandma :D

Probably you know what "prank" is but if you don't here's the explanation from Wikipedia:

practical joke (or a prank) is a mischievous trick played on someone, generally causing the victim to experience embarrassment, perplexity, confusion or discomfort.

I've found the best Prankster Grandma ever ;) just take a look at her mischievous prank and try not to laugh - impossible :)

Have fun!


Glossary:

mischievous - psotny, złośliwy  wymowa

victim - ofiara

embarrassment - zakłopotanie wymowa

perplexity - konsternacja, zmieszanie

laugh - śmiać się  wymowa